Search 

Бизнес Навигатор - Демо 

Бизнес Навигатор - Демо

Проверка на версията дали е сходна с верисята на сървъра

Прехвърляне на информацията за фирмите и потребителите

copy n:\nav\PASSWORD.DAT c:\nav\PASSWORD.DAT
copy n:\nav\MANDATOR.DAT c:\nav\MANDATOR.DAT

копиране на данните за фирмата от мрежова към локална инсталация

copy n:\nav\mandXXX c:\nav\mandXXX

редактиране на nav.ini указване на пътя с данните
start>run>nav.ini

------- EDIT -----
NavData=C:\nav
------ END -----
[ add comment ] ( 134 views ) permalink

<Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next> Last>>