17:10, сряда, 24 юли 2024
Bg : En

“КРОУ ГРУП” ЕООД  гр.София е регистрирано през 2003 г. с решение №1/02.04.2003 г.  на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. Дружеството е учредено със 100% българско участие в капитала  и с предмет на дейност - изкупуване и подготовка за продажба на отпадъци  от черни и цветни метали/ОЧЦМ/ за вторична преработка. На 19.12.2003г. дружеството получава съгласно действащото българско законодателство безсрочна Лицензия за търговска дейност  с отпадъци от черни и цветни метали №17/19.12.2003г.,издадена от МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

От създаването си до настоящия момент, “КРОУ ГРУП” ЕООД е изградил собствен мениджърски екип от висококвалифицирани специалисти в областта на дейностите с отпадъци и се утвърждава като стабилен и коректен партньор в бранша.

“КРОУ ГРУП” ЕООД притежава безсрочно РЕШЕНИЕ № 12-ДО-1215-00/10.01.2013г. на основание чл.71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/, издадено от МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, РИОСВ гр.София за извършване на дейности с отпадъци.

“КРОУ ГРУП” ЕООД е редовен член  на БАР (Българска асоциация по рециклиране).

“КРОУ ГРУП” ЕООД има дългогодишен опит и традиции в изпълнението на поръчки за доставка на метален скрап като дружеството се е доказало пред своите клиенти със своя професионализъм, коректност и високо качество.

Постигнатите успехи от основаването на дружеството до днес са плод на усилията на ръководството да управлява като се придържа към европейските стандарти за качество, безопасност и екологични норми.

Политиката на Дружеството е насочена към все по–пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на доставчиците и клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство, с което се справя.

Екипът на “КРОУ ГРУПЕООД има високите амбиции:

*  да затвърди позициите си на сериозен и надежден контрагент  на пазарите за отпадъчни и вторични суровини;

*  да приложи нова организация за по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и да надхвърли техните очаквания;

* да изгради още по-добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците като проявявавсе  по-голям професионализъм,предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки;

*  да работи за чиста и зравословна околна среда;

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
гр.София, р-н Връбница, бул."Ломско шосе", разклона за с. Мрамор, Скл. зона - "Ломско шосе"
GSM: 0885 000 498, 0887 258 205, Телефон: +359 2 400 1221, е-mail: info@crow.bg, www.crow.bg
РAБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Събота
от 8.00 ч. до 17.30 ч.
 
 
За нас | КРОУ ГРУП - вторични суровини За нас | КРОУ ГРУП - вторични суровини,КРОУ ГРУП - вторични суровини КРОУ ГРУП - вторични суровини